Genel Taşıma Şartları

 1. Bu genel şartlarda özel olarak belirtilmeyen hâllerde; taşımalarımızın demiryolu parkurunda uluslararası RIV / COTIF ve CIM rejimi geçerlidir; ön / son taşımalar olması durumunda karayolu parkuru için CMR, Marmara deniz geçişi için ise kabotaj kanunları geçerlidir. Bahsedilen kurallara tâbi olmayan durumlarda, ulusal mevzuatımızın hükümleri uygulanır.
 2. Brüt yük ağırlığının, müsaade edilenden fazla olması veya gerçek ağırlığın, beyan edilen ile farklılık göstermesi durumunda, BALO navlun değişikliği yapma hakkını saklı tutar ve BALO’nun bu sebeple karşılaşabileceği her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk, gönderici/alıcıya ait olacaktır.
 3. Taşıma için tarafınıza BALO tarafından tahsis edilecek olan ekipman aksi belirtilmediği sürece 45’ HC PW BOX konteynerdir. Bahse konu ekipman, sözleşmeye konu faaliyetlerin gerçekleştirileceğine dair iyi niyetle, fiziki koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanımınıza tahsis edilecek olup, yükleme veya boşaltma sırasında ekipmana verilecek olan zararlardan firmanız sorumlu olacaktır.
 4. FOT olarak anlaşılan yükleme veya boşaltmalarda, aksi belirtilmediği sürece tarafınızdan teslim alınan BALO ekipmanı teslim alınan terminale en geç üç iş günü içinde, teslim alındığı hali ile eksiksiz / hasarsız tarafınızdan teslim edilecek olup, konteyner boşaldıktan sonra başka bir amaç ile kesinlikle kullanılmayacaktır. Gecikme olması halinde konteyner demurajı işletilecektir. Terminallerde serbest süre, trenlerin terminale geliş tarihi başlangıç kabul edilmek üzere, Avrupa varışlı yükler için 1 gün, Türkiye varışlı yükler için 3 gündür. Serbest sürelerden sonra konteyner boşalana dek günlük konteyner başına € 5,00 üzerinden demuraj peşin olarak tahsil edilir. İlgili bedel sadece konteyner için geçerli olup, terminaldeki ardiye ayrıca fatura edilecektir.
 5. Teklifimize taşınan eşyanın yurtiçi/yurtdışı gümrüklemesi ve sigortası dâhil değildir. Tam kapsamlı EMTEA sigortası gönderici / alıcı firmaya aittir.
 6. Taşımanın gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin kopyaları (mal faturası, ATR, çeki listesi, teslim notu, sağlık sertifikası, kontrol belgesi, ihracat beyannamesi vb.) tam ve hatasız olarak, malın konteynere yüklenmesine müteakip tarafımıza faks ya da e-mail yoluyla iletilmelidir. Bu belgelerdeki bilgilerin hatalı, eksik veya gerçeğe aykırı olmasından veya belgelerin gecikmesinden kaynaklı meydana gelebilecek tüm idari, hukuki ve cezai sorumluluk, , acente ve göndericiye ait olacaktır.
 7. Malın alıcı tarafından teslim alınması için gerekli tüm orijinal belgelerin, alıcıya ulaştırılmasından gönderici sorumludur. Yükü teslim alanlara evrak verilmesinden ve / veya kaybolan evraklardan şirketimiz sorumlu değildir.
 8. Taşıması yapılacak olan malzemeler için gönderici / acente beyanı (mal cinsi, kap, kilo, ölçü, vb.) esas alınır. BALO olarak, gönderici ve alıcı arasındaki ilişkide, konteyner/leri göndericiye teslim eden üçüncü kişi sıfatına sahip olduğumuz için, gönderici ile alıcı arasındaki ilişkiden sorumlu tutulmamız mümkün değildir. Gönderici sıfatıyla tarafınıza boş ve imâl edildiği hâli ile teslim edilmiş ve bu nitelikleri tarafınızca kontrol de edilmiş olan konteynere gönderici tarafından yapılacak yükleme sonucunda, konteyner göndericinin hâkimiyetinde ve yüklemeyi yaptırdığı mahalde iken, gönderici tarafından mühürlenecektir. Bu nedenle BALO olarak göndericinin yaptığı yüklemenin konusunu oluşturan malların herhangi bir mevzuata aykırılığından ötürü, herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Aksine davranışların söz konusu olması durumunda, BALO’nun uğrayabileceği tüm zarar ve ziyan ayrıca talep edilecektir.
 9. Malların yüklemeye ve sevkiyata uygun şekilde ambalajlanması göndericinin sorumluluğundadır.
 10. Malların konteynere yüklenmesi göndericiye, konteynerden boşaltılması alıcıya aittir. Malların konteynere taşıma emniyetini sağlayacak şekilde yüklenmesi göndericinin sorumluluğundadır.
 11. Navlunlarımız Türkiye’de tahsil edilir. Yurtdışında yapılacak navlun ödemeleri için şirketimizden onay alınması gereklidir.
 12. Teklifimiz, alıcısı banka olan yüklemelerde, şirketimizin onay vermesi durumunda geçerli olacaktır. Bu maddenin ihlali ve alıcının banka olduğunun sonradan belirtilmesi durumunda, konteynere yükleme yapılmış ve sevk edilmiş olsa bile, yükün iadesi veya teslimi için yapılacak her türlü masraf göndericiye aittir. 
 13. Teklifimiz, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı özelliği olmayan “Genel Kargo” yükleriniz için geçerli olup; 1, 6.2, 7 sınıf RID/ADR yükler hariç, BALO’nun izni ile ve ilave ücret ( asgari € 150,00) ödemek kaydı ile yüklenebilir. ADR/RID sınıfı yüklerinizde MSDS formu ile sevkiyattan önce onay alınması gerekmektedir.
 14. Mal kıymeti yüksek ve BALO’nun mali mesuliyet sigorta kapsamı dışında kalan yüksek riskli eşyalar için ayrıca navlun değerlemesi yapılacaktır.
 15. Tahmini varış tarihi (ETA) ve/veya taşıma süresine ilişkin, teklifte belirtilen tarih ve/veya süreler beklenen değerler olup, mücbir sebepler hariç verilmiş ve taahhüt içermemektedir.
 16. Yükün varış terminalinde alıcı tarafından çekilmemesi veya reddedilmesi durumunda; CIM kuralları gereği, oluşacak bütün masraflardan malın geri gelmesi dâhil acente ve gönderici firma sorumlu olacaktır.
 17. Navlun ve diğer masraflar, ordino / FBL tarihi itibarı ile EURO üzerinden kesilecek olup, peşin olarak tahsil edilir. Geçerli kur fatura üzerinde belirtilmektedir. Ödemelerde gecikme olması halinde ticari işlerde uygulanan avans faizi nispetinde temerrüt faizi uygulanır.
 18. Bu teklif normal taşıma koşulları altında geçerli olup, geçiş ülkelerinin uyguladıkları ek yükümlülükler, çekim maliyetlerinin artışına sebep olabilecek unsurlar ve giderler ile beklenmedik hallerde oluşabilecek ek masraflar navlunlara ilave edilecektir.
 19. Blok tren seferlerimiz her hafta düzenli 3 sefer olarak gerçekleşmekte olup, BALO’nun tarifelerinde değişiklik yapma ve çıkış sayılarını arttırma/düşürme hakkı saklıdır.
 20. Tekliflerimiz trenlerimizin kapasitesi ile sınırlı olup, taşıma taahhüdü içermemektedir.
 21. Güzergâh: Türkiye – Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya’dır. BALO ihtiyaç duyması halinde güzergâhı değiştirme hakkını saklı tutar.
 22. Yüklemeleriniz ile ilgili ön rezervasyonlar 7, kati rezervasyonlar 3 gün önceden firmamıza yazılı olarak geçmiş olduğunuz yükleme talimatı esas alınarak yapılacak olup, bu yüklemeleriniz ile ilgili özel koşulların yükleme talimatınızda mutlaka yer alması gerekmektedir. Bu sürece uyulmadığı takdirde oluşacak gecikme ve iptallerde sorumluluk müşteriye aittir.
 23. Güzergâh üzerinde alt yapı çalışmaları nedeni ile oluşabilecek herhangi bir değişiklikten dolayı doğabilecek masraflar, tren üzerinde bulunan yükler dâhil olmak üzere tekliflerimize yansıtılacaktır. Şirketimiz denetim ve kontrolünde olmayan bu çalışmalardan kaynaklı gecikme ve masraflardan şirketimiz sorumlu değildir.
 24. Bu teklif, kabul edilmesi ile taraflar arasında taşıma sözleşmesi haline gelecek olup, sözleşme hükümlerini ortadan kaldırmamak veya geçersiz kılmamak kaydı ile sözleşme tarafları arasında yapılan e-mail ve faks yazışmaları tarafları bağlar ve bu taşıma sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilir.

 

 

KAPI TESLİMİ YAPILACAK SEVKİYATLAR İÇİN EK HÜKÜMLER;

 

 1. Avrupa’daki yükleme / boşaltmalarda serbest süre 2 saat olup, bu süreyi aşan her yarım saat için tarafınıza € 20,00 bekleme ücreti tahakkuk ettirilecektir. Türkiye’de yükleme / boşaltmalarda serbest süre 8 saat olup, bu sürenin aşılmasına müteakip her 12 saatlik dilimler için tarafınıza € 100,00 bekleme ücreti tahakkuk ettirilecektir.
 2. Avrupa’da gümrüklemenin yükleme/boşaltma adresinde yapılacağı varsayılarak teklif hazırlanmıştır. Gümrükleme adresinin değişmesi durumunda oluşacak olan ek masraflar tarafınıza tahakkuk edilecektir.
 3. Kapıdan kapıya veya terminalden kapıya yapılacak taşımalarda teklifimizde bildirdiğimiz navlunlar "ara durak" olmaksızın hesaplanmıştır. Gümrükleme için (güzergâh üzerinde) 30 km’ye kadar "ara durak" yapılırsa navluna € 40,00, 30 km’den sonra beher km için € 1,30 x km ilave edilir.

 

BİZE ULAŞIN

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

/h4>
Merkez Ofis
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı TOBB İkiz Kuleler, D Blok K-28 Çankaya Ankara Türkiye +90 312 221 6 099
info@balo.tc
İzmir Ofis
Umurbey Mah. İşçiler Cad. No:143/A Kahramanlar Alsancak 35230 Konak-İZMİR +90 232 479 0 999
info@balo.tc